Samtaledansk.dk 9788762512153
© 2016 Gyldendal A/S, København

Brugen og indholdet af abonnementet på dette website er underlagt almindelige danske bestemmelser om
ophavsret. Materialet må ikke kopieres eller distribueres. Print og fotokopier er belagt med Copydanvederlag.

Forlagsredaktion: Lars Schmidt Møller

Gyldendal
Klareboderne 3
1001 København K
Telefon: 3375 5560

E-mail: information@gyldendal.dk
www.gyldendal-uddannelse.dk

______________________________________________________________________________________________________________

Køb Samtaledansk 1 her http://gyldendal-uddannelse.dk/voksen/dansk-som-andetsprog/isbn13-9788702172669/samtaledansk-1-paa-arbejde-og-i-hverdagen

Adgang til Samtaledansk.dk kan købes på http://gyldendal-uddannelse.dk/voksen/dansk-som-andetsprog/isbn13-9788762512153/www-samtaledansk-dk_

eller der kan bestilles en måneds gratis prøvelogin.

Prisen for et årsabonnement med UNI-login er kr. 299,- pr. hold pr. år.