Grundbogssystem til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

  • Dækker CEFR-niveau A1-A2
  • Kickstarter kursistens evne og lyst til med det samme at anvende sproget i praksis,
    uden for klasserummet
  • Bygget op om autentiske videointerviews med ansatte i en stor dansk virksomhed,
    se eksempel herunder